Tussenschoolse opvang

We bieden zowel voor-, als tussenschoolse opvang. Hierbij worden de kinderen tussen de middag opgevangen door 'overblijfouders' die allemaal geschoold zijn. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen opgevangen door professionele pedagogische medewerkers, zij begeleiden de kinderen naar de klassen zodat ze veilig aankomen.

U kunt uw kind hier aanmelden bij Trudy Bosch via 038 386 86 80

Overblijfregels
 • Wanneer een kind niet kan komen op een reeds gereserveerde tijd graag afmelden voor 09.00 uur bij de overblijfmoeder of de leerkracht
 • De overblijfmoeder is om 12.00 uur aanwezig op het schoolplein
 • Om 12.00 uur gaan alle kinderen 15 minuten buiten spelen
 • De kinderen mogen zonder overleg het schoolplein niet verlaten
 • Bij binnenkomst gaan alle kinderen handen wassen
 • Voor het eten wordt er gebeden en na het eten gedankt
 • De kinderen blijven aan tafel tot iedereen klaar is met eten
 • Na het eten wordt alles weer netjes opgeruimd. De tafel wordt schoongemaakt en de vloer wordt aangeveegd.
 • De kinderen blijven in het speellokaal of in de bouwhoek en niet in de klaslokalen
 • Alle kinderen mogen bij slecht weer binnen spelletjes doen. Er wordt gebruik gemaakt van het materiaal van de TSO
 • Bij een groep groter dan 9 kinderen wordt er een extra overblijfmoeder ingezet
 • Na de eerste waarschuwing in eenzelfde overblijf wordt de leerkracht ingeschakeld
 • Na de tweede waarschuwing in eenzelfde overblijf wordt de ouder gebeld en het kind 2x voor overblijf geschorst
 • De kinderen zijn, in verband met toezicht, allemaal binnen of allemaal buiten
 • Bij het buitenspelen mag er gebruik gemaakt worden van het speelmateriaal van de school, tot 13.00 uur (ballen, springtouw e.d.)
 • De overblijfmoeder geeft haar verantwoording om 13.00 uur weer terug aan de leerkracht die pleinwacht heeft.
Kindcentrum De Buuzekaemp biedt passend onderwijs
op de basisschool!