Peuterspeelzaal

We bieden ‘Peuterspeelzaal’ voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Iedere maandag- en donderdagmorgen van 8.30- 12.00 uur spelen de peuters samen met leeftijdsgenootjes. Deze groep staat onder leiding van pedagogisch medewerker Marije Jaarsma.
Door het aanbieden van verschillende activiteiten ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Er wordt samen gespeeld, zowel binnen als buiten, allerlei kunstwerken gemaakt, (ontwikkelings-) spelletjes gedaan en gezamenlijk gegeten en gedronken. In samenwerking met de leerkracht van groep 1 wordt regelmatig hetzelfde thema behandeld zodat de peuters en de kleuters thuis over hetzelfde onderwerp praten.

Aanmelding

Alle peuters zijn welkom vanaf hun 2e verjaardag. U kunt vrijblijvende informatie opvragen bij: Heidi Dam (Hoofdleidster Kinderopvang CBS De Buuzekaemp en KC De Wijngaard)
Bel naar 06 - 19 99 14 86
Mail naar kinderopvangbuuzekaemp@accrete.nl

Kindcentrum De Buuzekaemp biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!