Nieuws

Scholen open


Laatst bijgewerkt op: 3 februari 2021 11:40.

​Aan alle ouders /verzorgers van onze scholen en Kindcentra Beste ouders/verzorgers, U heeft ongetwijfeld gehoord dat de scholen en kinderopvang per 8 februari aanstaande weer open gaan.

Overleg met onze sectororganisatie PO Raad, heeft ons geleerd dat er nog heel veel onduidelijkheden zijn over de voorwaarden, veiligheid en uitvoerbaarheid. Er moet nog heel veel uitgezocht en uitgewerkt worden.

Om die reden kunnen we u pas aanstaande donderdag nadere informatie geven over de opening.

Op voorhand willen we al wel een signaal afgeven: De scholen gaan open, maar zeker niet gewoon.

In onze regio stemmen de schoolbesturen zoveel mogelijk hun beleid aangaande de opening op elkaar af.
Helaas kunnen we u op dit moment niet meer duidelijkheid bieden.

Jan Spanjer, voorzitter college van bestuur Accrete& Stichting Samenlevingsscholen

Kindcentrum De Buuzekaemp biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!